ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
          

Μισθωτός Σχολικός Γραμματέας

Το Διοικητικό Συμβουλίο του Παροικιακού Σχολείου στον Άγιο Κυπριανό αναζητεί Σχολικό Γραμματέα για να αναλάβει μία ποικιλία γραμματειακών καθηκόντων για στήριξη όλων των δραστηριοτήτων του σχολείου.

Ζητάμε κάποιον που θα μπορεί να παρουσιάσει εργασιακή εμπειρία σε γραμματειακό ρόλο, ή θα αποδείξει οτι έχει δεξιότητες ανάλογες προς ένα τέτοιο ρόλο. Ο υποψήφιος θα πρέπει επίσης να επιδείξει δεξιότητες οργανωτικότητας και διαχείρισης χρόνου, που θα είναι αναγκαίες για τη συνεχιζόμενη εξέλιξη των σχολικών διαδικασιών και την παροχή αποτελεσματικής γραμματειακής στήριξης προς  τους δασκάλους και την Επιτροπή Γονέων.    

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αυτοπεποίθηση στην επικοινωνία και εμπειρία σε μία γκάμα προγραμμάτων υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων των MS Office και MS Outlook. Πρέπει να μιλούν άνετα και τα Ελληνικά και τα Αγγλικά και να είναι ικανοί να επιδείξουν πρωτοβουλία, να εργάζονται ανεξάρτητα σε περιπτώσεις φόρτου εργασίας και να επιδείξουν προθυμία για πλήρη συμμετοχή στη σχολική ζωή. 

Ημέρες εργασίας ανάλογα με το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου. Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να εργάζεται στο σχολείο Σάββατα 09.00 – 14.00 και να κάνει κάποιες υπερωρίες για δουλειές της Επιτροπής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου. Συνεντεύξεις θα γίνουν το Σάββατο 12 Νοεμβρίου, από 10 π.μ. μέχρι 1 μ.μ., στο Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο στον Άγιο Κυπριανό, Springfield Rd, Thornton Heath, CR7 8DZ (είσοδος από Ingram Rd.) (www.stcypriansgreekcommunityschool.com). To Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο στον Άγιο Κυπριανό έχει τη δέσμευση της διαφύλαξης και προώθησης της ευημερίας των παιδιών και των νέων, και ζητά από όλο το προσωπικό και τους εθελοντές να αναλάβουν αυτή τη δέσμευση. Ο υποψήφιος που θα πάρει τη θέση θα πρέπει να περάσει έλεγχο ποινικού μητρώου.

Για περαιτέρω πληροφορίες, π.χ. περιγραφή καθηκόντων και λεπτομέρειες αποδοχών, παρακαλούμε ελάτε σε επαφή με τη Χριστίνα Μιχαήλ στα τηλ. 07956666516 ή 02086701066 ή με μέιλ στο Christina@kyprosmichael.co.uk.

WORK EXPERIENCE
 
Do you want to make an impact on your UCAS form or upgrade your CV? Want to stand out from other young people?
 
We are always looking for enthusiastic, dynamic students. If you are fluent/proficient in Greek and want to gain work experience in primary and/ or secondary education then please contact our administrator to see how you can broaden your opportunities!
 
Contact administrator on: 07956 666 516
 
 
JOB VACANCY
 

Paid School Administrator

The Governing body of the Greek Community School at St. Cyprians requires a School Administrator to undertake a range of administrative duties to support all the school’s activities. 
We are looking for a person who can demonstrate that they have experience in an administrative role, or can show that they have attained skills commensurate with such a post. The candidate should also demonstrate good organisational and time management skills which will be necessary in continuing to develop the school’s processes and to provide effective administrative support for both teachers and the Parents’ Committee. 

Candidates should be confident communicators with experience of working with a range of IT packages, including MS office and MS Outlook. They should be fluent in both Greek and English and be able to demonstrate initiative, work independently under pressure and demonstrate a willingness to fully participate in the life of the school. 


Work days will be based on the school calendar and the post holder will be required to work at the school on Saturdays 09:00 – 14:00 and with some out of hours work to attend to committee business. Deadline for applications is Monday 31st October, interviews will be held on Saturday 12th November between 10am and 1pm. Interviews will take place at Greek Community School at St Cyprians, Springfield Rd, Thornton Heath, CR7 8DZ (www.stcypriansgreekcommunityschool.com). 

The Greek Community school at St Cyprian's is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and young people and expects all staff and volunteers to share this commitment. The successful candidate will need to undertake a DBS check.

For further information including a job description and pay details please contact Christina Michael on 07956 666 516 or 020 8670 1066 or email at Christina@kyprosmichael.co.uk.

ENROLMENTS

Discover our easy 5 step registration process.
 
 

OUR SCHOOL

Timings: Saturday / 9.30am till 1.30pm
 

CONTACT

Reception: 078 4103 8881
Springfield Rd,
Thornton Heath,
CR7 8DZ
© 2016 GREEK COMMUNITY SCHOOL AT ST. CYPRIAN'S
 

Greek Community School
 
at St. Cyprian’s

Logon